همایش بصیرتی،آموزشی خادمین چایخانه

کشیک هشتم چایخانه حضرت واقع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی

همایش بصیرتی/آموزشی خادمین کشیک هشتم چایخانه حضرت (صحن کوثر) روز جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ در اردوگاه فرهنگی تفریحی امام رضا علیه السلام بصورت خانوادگی برگزار گردید.

 

دکمه بازگشت به بالا