تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر/یا ایها الجواد تصدق علی الفقیر

ر

دکمه بازگشت به بالا