مرثیه ای بر ۱۱ سال فـــــــراق+تصایر حضور آیت الله عبادی در مجموعه جوادالائمه (ع)

هنوز هم هر وقت نام شما به میان می آید خیلی از بچه های کانون به یادتان آهی از عمق جان می کشند و می گویند از این جای خالی که حالا ۱۱ سال می شود که با دل و جان احساسش می کنیم.آن روزها را همه ما به یاد داریم.

 

روزهایی که لطفتان نصیب حال ما می شد و می آمدید در میان بچه های کانون و با حرف هایتان و با لبخندهایتان چنان انرژی و آرامشی را به پیکره این مجموعه و اعضایش تزریق می کردید که همه مشکلات و سختی ها را از یاد می بردیم و پر شور تر از قبل راهمان را می پیمودیم.
حالا ۱۱ سال می گذرد که دیگر طعم شیرین خطبه های روشن گرانه شما در صحن و سرای آقایمان را نچشیده ایم. هنوز خوب به یاد داریم آن جمعه هایی را که به حضور در بهشت شهر و شنیدن صدای سالکی ربانی از تریبون نماز جمعه می گذشت.
یادش بخیـــر …

 

ما هنوز خاطرات روزهای اول رفتن شما را هم به یاد داریم. اولین روزهای اسفند بود که برای همیشه از میان ما رفتید و به دو فرزند شهیدتان پیوستید. آن روزها مردم شهر ما و اهالی سیستان و بلوچستان و خیلی از آن ها که شما را می شناختند خوب رسم قدر دانی را به جا آوردند و با حضور ماندگارشان در آیین وداع با شما، همان طور که انتظار می رفت بدرغه تی پرشکوه را در دفتر تاریخ شهر امام رضا (ع ) به ثبت رساندند. بدرغه ای از بهشت تا بهشت …
آیت الله سیددمهدی عبادی ، پدر دو شهید و پدر مهربان کانون جوادالائمه (ع) ! ۱۱سال که هیچ اگر ۱۰۰سال هم بگذرد ما شما را به یاد داریم و در تمام لحظه های سخت با یاد آوری لبخند های پر انرژی و نصیحت های پدرانه شما جان تازه می گیریم….

شادی روح مطهرش صلوات

دکمه بازگشت به بالا