خبر ساعت ۲۰:۴۵ شبکه استانی صداوسیمای خراسان رضوی

روز ارادت به امام جواد علیه السلام

پخش گزارش فعالیت هیئت و کانون فرهنگی جوادالائمه علیه السلام در خبر ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه شبکه استانی صداوسیمای خراسان رضوی

 

دکمه بازگشت به بالا